welkom

Horoscoophoroscoop

Altijd was ik op zoek naar wie ik was, wat ik wilde en wat ik voelde, en steeds meer valt alles op z’n plaats. Wat wil ik, wat ben ik, wat kan ik en wat past bij mij.
Ik ben sinds ik Murielle heb ontmoet mezelf aan het ontdekken en ontplooien, waarbij ze een zeer stimulerende factor is. Ik krijg waardering voor m’n werk en steun als het niet allemaal in 1 keer goed gaat.

Ik ben gaan lezen, muziek gaan luisteren en maken, foto’s gaan maken en aan het ontdekken waar ik sta in deze wereld.

Toen ik een logo zag van een salamander op een gitaar, ben ik eens gaan uitpluizen waar een salamander voor staat. Laat dat nu een vuurteken zijn dat bij mijn sterrebeeld hoort. (Ram) Een salamander staat voor zuivering, moed en herboren. Iets dat nu echt bij mij past. Het is dus een logo dat goed bij mij persoonlijk en m’n hobby past. Op internet valt genoeg te vinden over de sterrenbeelden en een aantal zijn zeer treffend als het om mijn persoonsbeschrijving gaat.

Ram Vuurtekensram

Zijn hartstochtelijk en onstuimig, ze houden van wellust en felle seks. Vuurtekens willen een ongecompliceerd, spontaan liefdesleven waaraan zij plezier kunnen beleven. Deze tekens halen zelden wellust en liefde door elkaar en kunnen erg genieten van het verleiden. Een vuurteken wordt graag gevleid en wie een vuurteken wil verleiden moet zich een beetje uitsloven. Met al te emotionele liefdesverklaringen kun je een vrijheidslievend vuurteken afschrikken

Ram Kreeft Weegschaal Steenbok
Hoofdtekens zijn heel actief en extravert. Ze zijn ondernemend, overheersend en houden van een uitdaging.

Bij een vuurtype

wordt de horoscoop overheerst door het element vuur, deze persoon is dan erg gericht op actie, en die actie wordt door emotie gestuurd, niet door berekening of overzicht. Eerst doen, dan denken. Een vuurmens bezit zelfvertrouwen en is optimistisch ingesteld. En daarnaast erg ongeduldig en gericht op zichzelf, en heeft er moeite mee zich in anderen te verplaatsen. Ze doen wat ze zelf willen. Gevoel ziet een vuurmens als zwakte. Emotie niet, tenminste niet als die emotie tot actie kan leiden. Een vuurmens is trots en eerlijk en heel direct, soms kunnen de dingen die ze zeggen ook hard aankomen, maar het is nooit kwaad bedoeld. Vuurmensen overzien alles in ÚÚn oogopslag, en in die zin bezitten ze intu´tie, maar doordat ze zich zo slecht in anderen kunnen verplaatsen zijn ze vaak onpersoonlijk in hun contacten. En dat is eigenlijk een rare paradox als je bedenkt dat een vuurmens leeft vanuit emoties..

Ram

Staat voor de mannelijke oerkracht die zich onstuimig, impulsief en wilskrachtig laat gelden. Onvermoeibaarheid, enthousiasme, daadkracht, impulsiviteit en ongeduld zijn dan ook typerend bij dit teken. Een Ram-mens is een pionier, bijna altijd onvermoeibaar met een warme, directe eerlijkheid en -ook op oudere leeftijd- een jeugdige uitstraling. Veel initiatieven maar niet altijd de lust iets wat is begonnen ook daadwerkelijk tot een eind te brengen.

Ram is een vuur- en hoofdteken,

En dat zorgt voor veel energie, zelfbewustzijn en de behoefte zich uit te drukken. Een Ram -hoe klein ook- ontvangt graag de nodige aandacht. Baby's die zijn geboren onder dit zonneteken kunnen al snel een keel opzetten, maar al even snel kan het gekrijs veranderen in een tevreden lach wanneer het kind de aandacht krijgt die het zo nodig heeft. Een Ram-kind is vaak een 'eerst-ik'-kind, niet omdat het anderen niets zou gunnen, maar gewoon, omdat de energie nou eenmaal groot is en zo 'vurig' naar buiten wil. Verbied een Ram-kind niet zomaar iets, maar vertel er altijd bij waarom. Juist omdat deze kinderen zo ongeduldig kunnen zijn is het belangrijk dat ze leren relativeren door inzicht te verwerven in de (belevings)wereld van anderen. En verder wil een Ram-kind -maar welk mens wil dat niet?- graag serieus worden genomen. Doe je dat niet, dan heb je grote kans op een kind waar niets meer mee te beginnen is.

ram

Als een Ram-kind groter wordt heeft het vele interesses en nog steeds die tomeloze energie. Slechte schoolresultaten zeggen dan ook niets over de intelligentie van dit kind. Het kan evengoed een gebrek aan motivatie betekenen. Als een Ram-kind zich verveelt kan het zich niet meer concentreren. Het kind moet eigenlijk steeds een soort uitdaging voelen. Sommige kinderen zijn ook erg gevoelig voor hun omgeving en de sfeer die er heerst, het is belangrijk dat je hier als ouder oog voor hebt. Vooral Ram-kinderen zijn perfecte spiegeltjes van hun omgeving. Verbaas je dus niet als je net ruzie hebt met bijvoorbeeld je partner, dat dat kind dan ˇˇk nog eens dwars gaat liggen.. Met uitleg, prijzen en aanmoediging heb je meer kans op een handelbaar kind dan met afkeuring en straf. Toon respect voor de eerlijkheid, het enthousiasme en idealisme, en probeer het kind te helpen zijn of haar driftbuien te leren beheersen. Soms gaat dat al stukken beter als het kind de mogelijkheid heeft ergens anders energie kwijt te raken, bijvoorbeeld bij een sport. Ook is het goed als ouder of verzorger van een Ram-kind tijd de nemen voor rustige momenten, bijvoorbeeld voorlezen voor het slapen gaan of samen gaan tekenen en dergelijke.
Het wat oudere Ram-kind kan om de haverklap verliefd worden, en dan steeds weer op iemand anders. Als jonge volwassene kan dat enigszins desillusionerend werken, steeds denk je weer 'de ware' te hebben ontmoet, maar na een paar weken of maanden is al dat gevoel alweer verdwenen als sneeuw voor de zon. De verwachtingen bij een Ram-mens zijn meestal hooggespannen, ook -zeker- in de liefde.

Ook wat geld betreft heeft een Ram-mens wel wat te leren. Voor mensen die hij aardig vindt wordt heel makkelijk geld uitgegeven, aankopen gaan meestal impulsief en sparen is iets voor oude, saaie mensen. Geld is er om te rollen. Om leuke dingen mee te doen. Reclame, journalistiek en andere media kunnen heel erg interessant lijken. Belangrijk in het beroep is de mogelijkheid tot het ontwikkelen van de eigen speciale gaven. Probeer eigen baas te zijn of zelf verantwoordelijkheid te dragen.

Zo tussen het 25e en 35e levensjaar hebben een aantal Rammen hun eerste scheiding al achter de rug en zijn ze meerdere malen van werk veranderd. In deze periode van het leven kan de rusteloosheid grote proporties aannemen, Is dit nou alles? Deze saaie sleur van steeds terugkerende dingen? Als je in deze jaren nog niet geleerd hebt een beetje bewust met je energie om te gaan, dan heb je grote kans dat je daar nu -lichamelijk- de rekening voor krijgt gepresenteerd. Hoofdpijnen, slecht slapen, snel ge´rriteerd voelen, je niet goed meer kunnen ontspannen etc.

Mijn ascendant!

Een Maagd-ascendant past zich makkelijk aan wanneer dat in de gegeven omstandigheden noodzakelijk blijkt. Op anderen maak je een rustige, conventionele en gereserveerde indruk met een tamelijk perfectionistische inslag. Iemand die geniet van werken en niet bijzonder veel behoefte lijkt te hebben aan plezier maken. Met een Maagd-ascendant kun je soms zo bezig zijn met allerlei details dat je de grote lijn uit het oog kunt verliezen, ook kan er een neiging zijn te veel waarde te hechten aan in feite onbenullige uiterlijkheden. Instinctief kun je goed onderscheid maken tussen bruikbaar en onbruikbaar, nuttig en waardeloos op zowel lichamelijk als psychisch vlak. Je houdt ervan dat dingen overzichtelijk zijn en je manier van handelen is systematisch, kritisch en realistisch.

Mijn karmapunt!

Het symbool van het teken Waterman is de waterdrager, en deze symboliseert sociale en spirituele betrokkenheid bij de gemeenschap. Uit vorige levens is een sterk dominerend 'ik' meegebracht, en in dit leven moet je de tegenovergestelde ervaringen gaan opdoen. De levenstaak luidt: afzien van aanspraken op heerschappij en zichzelf niet als de navel van de wereld zien. Met dit karmapunt heb je een open geest met veel vingertoppengevoel, en kun je met veel mensen uit allerlei uiteenlopende groepen en uit diverse sociale lagen omgaan. En dat kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben: je voelt je betrokken bij de mensheid als geheel, of je wordt er juist door in een isolement geworpen.

Algemene kenmerken van het teken Ram

(Bron: http://www.hetheiligenbeeldenmuseum.nl/)

Het teken Ram is een vuurteken, het symbool van het begin, de start, de energie, de vooruitgang, het initiatief nemen. In de natuur wordt deze impuls zichtbaar in het proces van ontkiemend zaad. Rammen zijn intu´tief, handelen vanuit hun binnenste. Zij moeten vaak het hoofd stoten, door schade en schande wijs worden. Maar Rammen zijn levenslustig, willen ergens op af gaan, zijn moedig en overmoedig. Niet snel uit het veld geslagen als er iets fout gaat. Willen pionieren en haantje de voorste zijn. Over het algemeen houden Rammen meer van doen dan van praten. Willen alles zelf doen, kunnen er niet tegen als een ander iets voor hen moet doen. Daardoor zijn ze zo veelzijdig. Rammen delen orders uit, zijn ongeduldig, alles en iedereen moet opschieten, alles moet snel gaan. Daarom denken Rammen dat ze zo vaak moeten wachten, (dat is natuurlijk helemaal niet waar). Ze hebben de behoefte om de zwakkere te beschermen, voor ze op te komen, ze aan te moedigen om hun sterke kant te ontwikkelen. Ze kunnen zich verdiepen in psychologie, kunnen allerlei zaken bestuderen die met het menselijk gedrag te maken hebben. Rammen besteden graag tijd aan onderzoek en studie, vooral in ongewone zaken. Ze vergen veel van lichaam en geest, dit vraagt om overspanning. Ze moeten er wel voor zorgen dingen af te maken, door te gaan. Ze hebben n.l. de neiging als hun interesse is verzwakt, zich te verdiepen in weer wat anders. Rammen moeten ook leren zich te beheersen. Hun plotselinge boosheid onder controle proberen te krijgen. Het maakt hen dan niet uit wie er voor hen staat. Ze gooien hun boosheid eruit, draaien zich om, gaan verder met dat waar zij mee bezig waren en zijn alles weer vergeten. Ze denken dat de ander het ook vergeten is maar dat is natuurlijk vaak niet zo. Het zijn individuen. Ze zijn egocentrisch, zeer actief, hebben snel iets door, zijn alert, enthousiast en onafhankelijk. Niets ontgaat hen. Ze hebben een sterk gevoel voor eigenwaarde, houden van handelen en om als leider van anderen op te treden. Rammen staan bekend als zeer ongeduldig maar in vele dingen kunnen ze zeer geduldig bezig zijn. Een positief aspect van Rammen is: de moed en de kracht hebben om weer opnieuw te beginnen na een verdrietige tijd of na een tegenslag. Het is wonderlijk dat ze altijd wel weer iets ontdekken waardoor ze de draad weer kunnen opnemen. Ze storten zich weer ergens in, geven zich voor honderd procent en dan is het net of het hun niets gedaan heeft wat ze achter de rug hebben. De waarheid is: ze verwerken hun problemen meestal in nieuwe uitdagingen. En ook, zoals de natuur sterft en weer tot leven komt in de lente, zo maakt de Ram zelf een nieuwe lente na een "sterf" periode. Ze denken onafhankelijk en het maakt hun niets uit of anderen het met hen eens zijn. Ze verzetten zich als anderen hun iets opdringen. Het zijn vriendelijke, warme en actieve mensen. Ze geven je een stevige handdruk en een spontane lach. Ze zien ook veel mogelijkheden voor een ander, zetten graag voor een ander een zaakje op, doen voor hen een goed woordje, moedigen de ander aan. Rammen zijn nooit uitgekookt en zullen dat hun hele leven niet zijn. Liegen kunnen zij niet, ze zijn zoals ze voor je staan. Hun bewegingen zijn snel en doelbewust, hun hersenen werken net zo. Ze kunnen treffend de spijker op de kop slaan, dit is hun grote kracht. Ze hebben een sterke intu´tie, hun blik is scherp, energiek en helder, deinzen nergens voor terug, durven alles te ondernemen en gaan door dik en dun. Je kunt hen nooit van luiheid beschuldigen. Ze lopen vaak een beetje voorovergebogen en hebben altijd haast. Je ziet ze nooit slungelig lopen, eerder fier. Rammen zullen niet gauw hun verdriet tonen, als zij het tonen is er echt iets aan de hand. Want zij gaan er liever aan onderdoor, dan hun zwakheid te tonen, je ziet hen zelden echt terneergeslagen, er is altijd weer hoop. Ze vergen vaak teveel van zichzelf, zijn daardoor vatbaar voor overspanning, hoge bloeddruk, maagzweren, zenuwinstortingen. Maar ze kunnen ook rustig, wijs en ernstig zijn, met veel geduld dingen doen en garant staan voor een goede afwerking. Ze houden van felle kleuren, van schokkende ideeŰn en brandende gevoelens. Als ze denken dat iemand hen nodig heeft of als anderen een beroep op hen doen, zullen zij meteen hulp bieden. Rammen zijn zich teveel bewust van hun goede eigenschappen, (foutje) hebben vertrouwen in zichzelf en staan graag op een commandopost. Ze houden van werken, zien nergens tegenop. Ze weten voor ieder probleem een oplossing, als men hen hun gang maar laat gaan. Ze hebben niet veel begrip voor "luie mensen". Die kunnen zij niet om zich heen verdragen. Door hun enthousiasme kunnen ze anderen meeslepen. Het zit in hun aard om een doel te hebben om voor te leven. Ze hebben lak aan beleefdheidsnormen, kunnen fanatiek van leer trekken. Ze willen niemand met opzet pijn doen en kunnen er goed tegen als ze een koekje van eigen deeg krijgen. Dan zijn ze absoluut niet wraakzuchtig.

Ze kunnen beter geen baan kiezen die rust, overweging en standvastigheid vereist of eentje waarin ze steeds hetzelfde werk moeten doen. Ze hebben afwisselend werk nodig. Ze zijn altijd daar waar iets nieuws en iets bijzonders te beleven valt. Rammen zijn niet erg tactvol en hebben daar later spijt van. Ze kunnen goed plannen maken, kunnen alles al kant en klaar zien, kunnen anderen enthousiast maken voor hun plannen. Ze zijn hoopvol en optimistisch, ook vriendelijk en werklustig. Ze zitten vol ideeŰn en hebben een groot gevoel voor humor. Ze zien er altijd fris uit en het zijn mensen van de daad. Storten zich in het avontuur, zijn ondernemend, dapper, onstuimig, vurig en zoeken weerstand. Ze zijn geschikt om vele filialen te stichten maar als alles goed loopt, is voor hen de aardigheid eraf. Meestal gaan ze dan ergens anders opnieuw beginnen.

ram

Gezondheid van de Ram.

Het hoofd is het kwetsbaarste gedeelte van Rammen. Het is dan ook nodig dat ze zorgen voor voldoende natuurlijke (geen kunstmatige) slaap en mentale en lichamelijke rust. Ze hebben een vredige, harmonieuze omgeving nodig. De gezondheid heeft het meest te lijden onder angst, teveel inspanning van de hersenen, opwinding, overdrijving, onregelmatige werktijden, te weinig rust, onrust en langdurig verdriet. Ze hebben voeding nodig die de hersenen voedt en versterkt, maar dierlijk voedsel in kleine hoeveelheden gebruiken en prikkels vermijden. Zo is het belangrijk dat ze zorgen voor veel frisse lucht b.v. door lange wandelingen te maken. Het is niet goed voor ze s 'nachts te lezen of te werken. Hun tanden en kiezen hebben regelmatig verzorging nodig door de tandarts en mondhygiŰniste. De luchtwegen en neus moeten schoon gehouden worden. Ze mogen koorts niet verwaarlozen en moeten oppassen voor ontstekingen. De ogen zijn ook een gevoelig lichaamsdeel bij Rammen. Aanbevolen wordt de ogen regelmatig te laten bekijken door een oogarts. Al ontkennen ze het vaak, Rammen hebben ook vakantie nodig. Ze hebben behoefte aan de Zon. In de Zon kunnen Rammen haast leven zonder te eten. Ze vullen hun hele organisme met zonnestralen en slaan een voorraad op voor later. Daarom moeten ze hun vakantie doorbrengen in een warm land. Rammen hebben vaak een taaie gezondheid, ze zijn bijna nooit ziek of ze zeggen dat ze nooit ziek zijn, want ze hebben geen geduld en geen tijd om ziek te zijn. Maar verdwijnen ze in hun bed en doen ze geen mond meer open, dan zijn ze echt ziek. Maar dan nog is er haast een leger voor nodig om ze in bed te houden.

 

Waar knapt een Ram van op;

Door het dragen van een Robijn als sieraad. De steen versterkt het doorzettingsvermogen. Een bosje lavendel op tafel zetten of etherische lavendel olie branden. Dagelijks brandnetelthee drinken, twee liter bronwater drinken. Vaak komkommer of ander waterrijk voedsel gebruiken. Regelmatig naar de sauna gaan, zwemmen, op tijd rust nemen, veel wandelen in de natuur. Rammen hebben een sterk wisselende gezondheid, gepaard gaande met acute klachten. Specifieke Ramklachten zijn; stress, migraine, hoofdpijn, moeheid-verschijnselen en branderige ogen. Ze hebben over het algemeen een zwak zenuwgestel.

Uiterlijke kenmerken:

Slank, sterk, gespierd, lange smalle hals, hoog voorhoofd. Vlaskleurig, rood of donker haar. Scherpe, observerende blik. Snelle bewegingen.

Litteken in het gezicht.

Beroepen:

Filiaalchef, missionaris, bedrijfsleider, chirurg, psychiater, psycholoog, officier, politieman, journalist, reclameadviseur, radio/tv medewerker, vakbondsleider, bemiddelaar, beroepssporter. Coureur. Beroepen waarvoor durf en energie nodig zijn. Ook zelfstandige beroepen of functies met grote mate van zelfstandigheid.

Liefdeleven:

Een Ram staat bekend om zijn brandende gevoelens, maar kan tamelijk beheerst staan tegenover seksualiteit. Hij wil graag de leiding nemen en is erg goed in het bedenken van dingen, die vernieuwend werken in een relatie. Als de partner hierin niet meewerkt gaat hij zich vervelen en zal een andere partner zoeken. Ram heeft ook het vermogen om de seksuele verlangens opzij te schuiven als die bepaalde andere dingen of doelen in de weg staan. In een relatie heeft hij veel vrijheid nodig. Een Ram heeft een levendige partner nodig. Liefde is een levensbehoefte en het delen van liefde, genegenheid en gevoelens zijn belangrijk. In het Liefdeleven is de Ram wisselvallig, vurig, erotisch en dominant. Vaak is er sprake van wisselende relaties.


Kleur: Helderrood

Metaal: IJzer

Steen: jaspis, robijn, granaat, chalcedoon, karbonkel

Fauna: schaap, wolfshond, eland, uil

Flora: paardestaart, tabak, brandnetel, narcis, dahlia, madeliefje, boterbloem, geranium, pioenroos,

Land: Amerika, IsraŰl, Engeland, Duitsland, Spanje

Lichaamsdeel: hoofd

Geluksgetal: 1 en 9

Dag: dinsdag

Sport: motorcoureur, balsporten, schaatsen, ijsdansen

wierook/etherische olie: brem - mirre – aloŰ

tarotkaart: de keizer

planeet: Mars

Ram feest: Pasen


Vuurvuur

Vertegenwoordigt als element het licht, de zon, bliksem, vruchtbaarheid, kracht, vreugde, ambitie, inspiratie en succes. En ook vernietiging wat overbodig is. Net als Lucht symboliseert Vuur het mannelijke, de god. Maar nu in de vorm van de zonnegoden. Zijn elementaire wezen is de salamander, de mythische hagedis die leeft in het vuur. Rood is de kleur dat bij dit element hoort de windrichting is het zuiden. Het element Vuur richt zich op de middagzon.

Ram:

mannelijke potentie; leiderschap; levenskracht; stootkracht (horens); verove- ringsdrang; een nieuw begin maken; energiek; enthousiast; strijden (horens); uitdagingen aangaan; de beste willen zijn; schuld op zich nemen (en daarmee een nieuw begin willen maken); snel opgebrand; ongeduldig; onbe- suisd; driftig; impulsief.
Verbonden met: goden van voortplanting en vruchtbaarheid.
Komt voor op: IV de Keizer.


Salamander:

gepassioneerd en ge´nspireerd zijn; beproevingen doorstaan (het verhaal gaat dat salamanders ongedeerd vuur kunnen doorstaan); zich vernieuwen na tegenslag (ledematen groeien aan); transformatie processen doormaken (vervellen); Onverwachte verdedigingsmechanismen hanteren (staart af laten vallen); zich los kunnen maken van mensen en situaties (staart loslaten); behoefte hebben aan een eenzame plek (leven solitair, op verborgen plekken).
Personificatie van vuur (Renaisssance kunst), christelijk symbool van het geloof (verleidingen weerstaan).
Komt voor op: koning van pentakels.


VUUR
PLANEET: Zon
SYMBOOL: zonnerad - kaars
SEIZOEN: Zomer
TIJD: Middag
RICHTING: Zuid
KWALITEIT: mannelijk
WERKTUIG: wierookvat - staf
STENEN: vuuropaal - pyriet - vuur granaat
KLEUR: rood - goud - karmozijn - oranje - wit
ZODIAAK: Ram - Leeuw - Boogschutter
HEERST OVER: energie - activiteit - motivatie - zicht - liefde - versnelling - bloed - sap - geest - purificatie - warmte - vlammen - lust - leven - de kracht van de wil - enthousiasme - passie - inspiratie - transformatie - vitaliteit - sexualiteit - leiderschap - verbranding - genezing - vulkanen - destructie - autoriteit - metaalwerk - vurigheid - woestijnen - uitbarstingen - explosies - woede - het mannelijke
VOOR: purificatie - vuur betoveringen - genezing - vernietigen van ziektes - kaarsenmagie
PLANTEN: els - bloeiende amandelboom - frankincense - look - hibiscus - mosterd - brandnetel - uien - pepers - rode papavers - roos
DIEREN: feniks - salamander - leeuw - slang - vuurspuwende draken - paarden, wanneer er vonken uit hun hoeven slaan
INVOCATIES: djinn - de Manen (goedaardige geesten van de doden, geesten van voorouders en beschermers van het huis) - Salamander

Godinnen:
Anasazi - Astarte - Bast - Bastet - Bride - Brighid, Vrouwe van de Haard - Brigid - Brigit, de Hoge - Coyolxauhqui, Gouden Klokken - Fuji - Hestia - Ishtar - Kali - Minerva Belisima - Pele - Pyrrha, de Rode - Sekhmet - St. Brigit - Ubastet - Vesta, de Schitterende
Aanroep vuurgodinnen door zout te werpen in het vuur

Goden:
Ariel - Baal - Bel - Hephaestus - Horus, De Machtige van Transformaties - Michael - Prometheus, die vuur roofde - Raphael - Salamander - Seraph - Shiva, de grote Heer Shiva - Surya - Uriel, Vlam van God - Vishnu, de Alles-Doordringende - Vulcanus - Will-o' de Wisp - Xango
Vuur van Azrael, gebruikt om in het verleden, of in vorige levens te kijken, doet men branden van ceder, jenever en sandelhout.

vuur

Vuur
Vuur is het enige element dat door de mens kan worden opgewekt, en behoort soms ook als afweermiddel (zoals ijzer ook is) van elfen. Er is weinig concrete informatie over de natuurgeesten van dit element. Salamanders en draakachtige en dwaallichtjes horen tot de vuurgeesten.

Echter zijn dwaallichtjes in moerasgebied wetenschappelijk verklaarbaar als kleine chemische ontploffinkjes van methaangas. Dwaallichten komen enkel voor in de buurt van moerassen. Persoonlijk ken ik drie personen die dit spektakel in het buitenland hebben mogen aanschouwen.

Aureolus Paracelsus (1493-1541) was een Zwitsers geneesheer die een interessante visie had op de elementalen wereld. Hij publiceerde dit in het boek Nymphis,sylphis,pygmeis et salamandris.

Keltische benaming: TINE
Element: vuur, mannelijk

Alchemistische benaming: Siccus et calidus (ignis)

Vorm: energie, opkomende maan
Windrichting: zuiden
Steden: Findias
Sabbat: Litha, midzomer (Cancer) en Lughnasadh (Sol in Leo)
Godinnen: Brigit, Pele, Hestia, Amaterasu
Goden: Notus, Prometheus, Vulcan, Horus, Lugh, Surya, Llew
Tijd: Zomer, middag
Beheerst: energie, sappen, vernietiging, vuren, woestijnen, uitbarstingen, wil, moed, vastberadenheid
Jungiaanse basisfunctie: verwerven en grotendeels inwendig; inspiratie en motivatie hebben een intu´tief beseffen hoe te handelen, implementatie met wil
Sterrenbeelden: Ram, Leeuw en Boogschutter
Ogham dieren: arend, kraai, zwarte hengst
Attribuut: Kaarsen of vuurketel en staf/speer
Kleuren: rood, oranje
Elementalen: salamanders en draken
Engel: Ariel
Dier: leeuw, ram, paard, beer, haan, salamander, pad
Boom: berk, olijfboom
Kruiden:mirre, zonnebloem, goudsbloem, stinkende gouwe, paardebloem, netel, distel
Geur: ceder, ginger, orange
Mineraal: Opaal, rode jaspis, tijgeroog, goud, bloedkoraal
Tarot: staven, zon, keizerin
Planeet: Mars, Zon (Sol), Jupiter

Salamander: zuivering/moed/herboren (voor mij sinds 2003)

Vuur
Wordt geassocieerd met het Zuiden.
Beheerst passie, energie en licht. Het staat ook voor liefde, sex, vrijheid, vreugde, haat, onafhankelijkheid, en zuiverheid.
Vuur is uitstekend om jezelf te reinigen en te zuiveren van ongewenste emoties. Het is ook goed om je innerlijke vreugde in het leven naar buiten te brengen, en de passie voor het leven.
Vuur wordt gewoonlijk geassocieerd met de kleur rood.
Het wordt ook geassocieerd met de Maagd, of de Maagd-Godin.
In het pentagram situeert het zich in de rechter-beneden punt.
Het element Vuur wordt ook voorgesteld (als symbool) door een driehoek met de punt naar boven. Voornamelijk beheerst door de Salamanders. Zij zijn de meest krachtige Elementals van allemaal.
Verschillende types:
Salamander, Acthnici
Werkterrein:
Zonder de Salamanders is het onmogelijk vuur te maken.
In het menselijk lichaam en in dieren werken ze vooral met de emoties, de lever, de bloedsomloop, en ze helpen de lichaamstemperatuur regelen.
Geregeerd door:
Djin.
Verschijningsvorm:
Ze verschijnen als de bal van licht in het centrum van een vlam. Andere mensen zeggen dat ze meer leken op salamanders (het dier), of zelfs een draak, waarneembaar in de vorm van de vlammen van een vuur.
De Acthnici verschijnen soms in de masten van schepen als vuurballen; men noemde dit het Sint-Elmos-vuur.
Persoonlijkheid:
Dit weet men niet zeker, daar het praktisch onmogelijk is met hen te communiceren. Naar alle waarschijnlijkheid zijn ze zeer passioneel, opvliegend, zeer energiek.
Ze worden het meest aangetrokken door mensen met een passionele natuur, of opvliegende mensen.
Samenleving:
Onbekend.
Astrologische associaties:
Leeuw, Ram, Boogschutter.